Na Li Height Comparison

How Tall is Na Li

Na LiNa Li

Na Li

Female

Tennis Player

26-02-1982

5'7.72" inches

172.00 cm

Rio De Janerio

Brazil

Tennis Player Na Li Height Chart

012345678
Na Li Height
Na Li

Find how tall is your favorite star Tennis Player Na Li along with his/her height chart. Have fun with celebrities height comparison.

Compare with Popular

Add to Compare