Nikoleta Kyriakopoulou Height Comparison

How Tall is Nikoleta Kyriakopoulou

Nikoleta KyriakopoulouNikoleta Kyriakopoulou

Nikoleta Kyriakopoulou

Female

Athlete

21-03-1986

5'5.75" inches

167.00 cm

Athens

United States Of America

Athlete Nikoleta Kyriakopoulou Height Chart

012345678
Nikoleta Kyriakopoulou Height
Nikoleta Kyriakopoulou

Find how tall is your favorite star Athlete Nikoleta Kyriakopoulou along with his/her height chart. Have fun with celebrities height comparison.

Compare with Popular

Add to Compare